ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE WWW.CITROEN-ADVISOR.NL

(01/09/2018)

INLEIDING

Het bezoek aan en het gebruik van de Website zijn aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden en aan de toepasselijke wetten en regelgeving gebonden.

De toegang tot de Website is gratis, uitgezonderd de kosten die de provider van de Gebruiker in rekening brengt voor de internetverbinding. Door de Website te bezoeken stemt de Gebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Het doel van de Website is om Reviews en eventuele reacties hierop van de Verkooppunten en/of Automobiles Citroën te verzamelen en te publiceren. Door een Review in te dienen stemt de Gebruiker ermee in dat Automobiles Citroën deze al dan niet publiceert conform de voorwaarden en condities van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De onderstaande termen die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

"Review": mening van een particuliere klant van het Verkooppunt: over de servicekwaliteit van dit Verkooppunt bij de aanschaf van een Nieuwe Auto of een Occasion (Citroën Select), of over de in de werkplaats uitgevoerde werkzaamheden,over de Auto. De Review wordt vergezeld van een Beoordeling.

"Citroën Select": betreft occasions die worden verkocht onder het label van Citroën.

"Algemene gebruiksvoorwaarden": deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.

"Citroën Advisor Service": betreft Reviews over de servicekwaliteit van het Verkooppunt.br/>
"Citroën Advisor Auto": betreft Reviews over de Auto.

"Klantervaring": aanschaf van een Nieuwe Auto of een Occasion (Citroën Select), of werkzaamheden in de werkplaats van een Verkooppunt.

"Moderator": de persoon die door Automobiles Citroën is belast met het modereren volgens de principes die zijn beschreven in artikel 4.

"Beoordeling": oordeel over de servicekwaliteit van het Verkooppunt bij de aanschaf van een Nieuwe Auto of een Occasion (Citroën Select), over de in de werkplaats uitgevoerde werkzaamheden of over een Auto. Deze beoordelingen worden door de schrijver van de Review toegekend bij het indienen van de Review.

"Verkooppunt": Citroën-verkooppunt dat deelneemt aan de opzet van Automobiles Citroën om Reviews op de Website te verzamelen en te publiceren.

"Website": de website die bereikbaar is via het adres www.citroen-advisor.nl. De op de Website gepubliceerde Reviews en Beoordelingen kunnen via andere websites van de PSA Groupe worden bekeken, met name websites van het type www.citroen.nl en de bijbehorende mobiele apps..

"Gebruiker": natuurlijke persoon die de Website bezoekt en Reviews kan lezen of indienen.

"Auto": nieuwe auto van het merk Citroën waarop de Klantervaring betrekking heeft.

ARTIKEL 2 - PUBLICATIE

De Website wordt gepubliceerd door Automobiles Citroën, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Rueil-Malmaison (92500) aan de rue Henri Sainte-Claire Deville 7, en die staat ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel) van Parijs onder het nummer B 642 050 199.

Directeur van de publicatie: Thomas Dagommer Sitemanager: Stéphane Salomon E-mailcontactadres: //citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask Website host:
PSA – Peugeot – Citroën
Centre Technique d’Achères
Rond Point Jenatzy
78 300 Poissy
Frankrijk

ARTIKEL 3 – VERZAMELEN VAN REVIEWS

3.1 Spontane review

Citroën Advisor Service: De Gebruiker kan uit eigen beweging een bezoek brengen aan de Website of de website van het Verkooppunt die toegankelijk is via het internetadres www.dealer.citroen.nl/plaats van het Verkooppunt. Op deze website kan de Gebruiker de gemiddelde beoordeling van het Verkooppunt voor wat betreft de servicekwaliteit en het aantal ingediende Reviews over het Verkooppunt bekijken. Voor meer informatie over de Reviews of om zelf een Review in te dienen moet de Gebruiker klikken op de link "Bekijk alle reviews" waarna hij wordt doorgelinkt naar de Website.

Op de startpagina van de Website kan de Gebruiker de Reviews over het desbetreffende Verkooppunt bekijken, waarbij vermeld dient te worden dat standaard de Reviews over de servicekwaliteit bij de aanschaf van een Nieuwe Auto of een Occasion (Citroën Select) worden weergegeven.

Citroën Advisor Auto: De Gebruiker kan uit eigen beweging de Website of een website van het type www.citroen.nl bezoeken en de bijbehorende mobiele apps gebruiken. Op deze website kan de Gebruiker de gemiddelde beoordeling van de Auto en het aantal ingediende Reviews over de Auto bekijken. Voor meer informatie over de Reviews of om zelf een Review in te dienen moet de Gebruiker klikken op de link "Meer informatie" of "Een review indienen" waarna hij wordt doorgelinkt naar de Website.

Op de startpagina van de Website kan de Gebruiker de Reviews over de Auto's bekijken, waarbij vermeld dient te worden dat standaard de Reviews over nieuw aangeschafte Auto's worden weergegeven.

Om een Review in te dienen moet de Gebruiker de volgende stappen volgen:
  - Stap 1: u voert een Beoordeling in met een Waardering van sterren door met uw muis deze aan te klikken en eventueel een toelichting op het aantal gegeven sterren.
  De sterren hebben de volgende betekenis:
 • 1 ster: Zeer Slecht
 • 2 sterren: Slecht
 • 3 sterren: Gemiddeld
 • 4 sterren: Goed
 • 5 sterren: Zeer Goed
 • Vervolgens klikt u op ‘Bevestigen’ om verder te gaan.

- Stap 2 :de Gebruiker vult de volgende verplichte velden in:
 • Voornaam (de voornaam is zichtbaar in de Review)
 • Achternaam (alleen de eerste letter van de achternaam is zichtbaar in de Review)
 • E-mailadres (niet zichtbaar)
 • Merk/model/carrosserievariant van de Auto (zichtbaar)
 • Kenteken van de Auto (niet zichtbaar)
 • Datum van de Klantervaring
 • Postcode (alleen bij een Review over de servicekwaliteit van de werkzaamheden in de werkplaats) (niet zichtbaar)
 • Verkooppunt (uitsluitend bij een Review over de Auto).
 • Om de Review te bevestigen moet de Gebruiker akkoord gaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden en op "Bevestigen" klikken. De schrijver van de Review ontvangt vervolgens een door Automobiles Citroën verzonden e-mail die bedoeld is om het ingevoerde e-mailadres te controleren. Deze e-mail bevat een link waar de schrijver van de Review op moet klikken om zijn e-mailadres te bevestigen. Zodra het e-mailadres is bevestigd, wordt de Review naar de Moderator gestuurd die de Review volgens de in het onderstaande artikel 4 vermelde principes modereert. De Gebruiker wordt via een e-mail ervan op de hoogte gebracht of zijn Review wordt gepubliceerd. Er kan slechts 1 (één) Review per Klantervaring worden gepubliceerd.

  3.2 Review op verzoek

  De Gebruiker kan ook door Automobiles Citroën worden gevraagd een Review te schrijven. Binnen 30 dagen na zijn Klantervaring ontvangt hij een e-mail waarin hij wordt gevraagd een Review te schrijven over de servicekwaliteit van het Verkooppunt tijdens deze ervaring of over de Auto. Deze e-mail bevat een link naar de Website die tot 30 dagen na de Klantervaring (voor Citroën Advisor Service) en tot 45 dagen (voor Citroën Advisor Auto) geldig is. Om zijn Review in te dienen moet de Gebruiker de stappen 1 en 2 volgen die zijn beschreven in het bovenstaande artikel 3.1 en moet hij akkoord gaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden.

  Er kan slechts 1 (één) Review per Klantervaring worden gepubliceerd, behalve als de schrijver van de Review een tweede Review indient conform de bepalingen in de onderstaande paragraaf.

  Automobiles Citroën kan de schrijver van de Review vragen of hij een tweede Review wil indienen. In dat geval heeft de schrijver de keuze uit 2 opties: een tweede Review met de bijbehorende Beoordeling indienen die gepubliceerd zullen worden onder de eerste Review of een tweede Review met de bijbehorende Beoordeling indienen die de eerste Review en de eerste Beoordeling vervangen.

  3.3 Verklaring van de schrijver van de Review

  Door online een Review in te dienen bevestigt de schrijver dat:
 • hij ermee akkoord gaat dat Automobiles Citroën en/of de Moderator contact met hem opneemt, onder andere om identificatieredenen, en dat het Verkooppunt indien nodig contact met hem opneemt;
 • er geen sprake is van belangenverstrengeling, dat wil zeggen dat hij geen belangen heeft bij het Verkooppunt of Automobiles Citroën (medewerkers van de Verkooppunten, van Automobiles Citroën en van de PSA Groupe zijn uitgesloten);
 • hij persoonlijk de Klantervaring heeft beleefd.
 • 3.4 Door Automobiles Citroën bewaarde gegevens

  Om de echtheid van de Klantervaringen en de identiteit van de schrijvers van de Reviews te controleren, slaat Automobiles Citroën het IP-adres, het e-mailadres, de voor- en achternaam, het kenteken van de Auto, de datum en het tijdstip van het indienen van de Reviews en, in het geval van een spontane Review, de datum en tijd van de activering op, waarbij Automobiles Citroën zich houdt aan de periode gedurende welke de gegevens zullen worden bewaard, zoals die bij de CNIL (Franse commissie voor informatica en vrijheden) is opgegeven. Deze gegevens zijn versleuteld opgeslagen in de database van Automobiles Citroën.

  ARTIKEL 4 – MODEREREN

  De Reviews en de reacties erop van de Verkooppunten en Automobiles Citroën worden vooraf door een persoon gemodereerd, dat wil zeggen voordat ze op de Website worden gepubliceerd. De Moderator beoordeelt de inhoud van de Reviews en de reacties van de Verkooppunten en besluit vervolgens of ze wel of niet gepubliceerd worden. In deze hoedanigheid kan de Moderator de identiteitsgegevens van de schrijver van de Review bekijken zodat hij, in voorkomende gevallen, contact met hem kan opnemen in het kader van de controle van de Reviews.

  De termijn voor het modereren is voor alle Reviews identiek, of ze nu positief of negatief zijn.

  Het modereren heeft als doel ervoor te zorgen dat de Reviews en de reacties van de Verkooppunten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Algemene gebruiksvoorwaarden. Voldoen ze hieraan niet, dan worden de Reviews en de reacties van de Verkooppunten niet gepubliceerd.

  Citroën Advisor Service: De Reviews en reacties van de Verkooppunten kunnen worden geweigerd als ze:
  • De bewering is in strijd met de wet, bevat ongepast, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen taalgebruik.
  • De bewering maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden (andere merknamen, enz.).
  • De bewering bevat informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (nominatief citeren van derden zonder hun expliciete toestemming, opmerkingen over het fysieke voorkomen of de persoonlijkheid, enz.) of vertrouwelijke informatie (telefoonnummers, adressen, e-mails, VIN, registratie, klantenbestandnummer, bankgegevens, enz.
  • De bewering is onbegrijpelijk (een opeenvolging van woorden zonder enige betekenis, inhoud slecht geschreven tot op het punt van onbegrip, geschreven in een andere taal)
  • In de bevestigingsnota staan cijfers (bedrag of percentage) over de commercieel beleid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS (kortingen, inruil, factuur, kortingstarieven, enz.).
  • De verklaring omvat een oproep tot gerechtelijke stappen of bevat verklaringen die kunnen leiden tot de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS.
  • De verklaring bevat concrete elementen van belangenverstrengeling (werknemers van de verkooppunten, Automobiles Citroën en de groep PSA Peugeot Citroën zijn uitgesloten).
  • De verklaring is ingediend door een professional (alleen adviezen van natuurlijke personen die geen professional zijn, zijn toegestaan).
  • De verklaring betreft een gebruiker die onjuiste persoonlijke identificerende informatie heeft verstrekt of de klantervaring niet persoonlijk heeft ervaren.
  • De verklaring is een duplicaat (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring)
  • In de verklaring staat een opmerking die niet in overeenstemming is met de gegeven beoordeling.
  • Dit verkooppunt of de verkoper maakt geen deel meer uit van het Advisor-programma.
  • De verklaring heeft betrekking op iets anders dan het Voertuig of de Service (voorbeelden van afwijzing: kwaliteit van de service van het verkooppunt, documentatie, garantiebeleid, klacht, verzoek om informatie, etc.) of die niet verenigbaar is met de betrokken dienst (aankoop van een voertuig wanneer het om een interventie van een werkplaats gaat of een interventie van een werkplaats wanneer het om een aankoop van een voertuig gaat).
  • De verklaring heeft betrekking op een ander voertuig dan het gekozen voertuig, of op een voertuig van een ander merk
  • De verklaring heeft betrekking op of vermeldt een ander verkooppunt dan het verkooppunt dat het voertuig heeft verkocht of de service heeft uitgevoerd in de werkplaats of een verkoper die de verkoop niet heeft uitgevoerd.
  • De verklaring heeft betrekking op een gebruiker die informatie heeft verstrekt die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden (bv. meer dan 90 dagen na de ervaring van de klant).
  Citroën Advisor Auto: De Reviews van klanten kunnen door de moderator worden geweigerd als ze:
  • De bewering is in strijd met de wet, bevat ongepast, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen taalgebruik.
  • De bewering maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden (andere merknamen, enz.).
  • De bewering bevat informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (nominatief citeren van derden zonder hun expliciete toestemming, opmerkingen over het fysieke voorkomen of de persoonlijkheid, enz.) of vertrouwelijke informatie (telefoonnummers, adressen, e-mails, VIN, registratie, klantenbestandnummer, bankgegevens, enz.
  • De bewering is onbegrijpelijk (een opeenvolging van woorden zonder enige betekenis, inhoud slecht geschreven tot op het punt van onbegrip, geschreven in een andere taal)
  • In de bevestigingsnota staan cijfers (bedrag of percentage) over de commercieel beleid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS (kortingen, inruil, factuur, kortingstarieven, enz.).
  • De verklaring omvat een oproep tot gerechtelijke stappen of bevat verklaringen die kunnen leiden tot de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS.
  • De verklaring bevat concrete elementen van belangenverstrengeling (werknemers van de verkooppunten, Automobiles Citroën en de groep PSA Peugeot Citroën zijn uitgesloten).
  • De verklaring is ingediend door een professional (alleen adviezen van natuurlijke personen die geen professional zijn, zijn toegestaan).
  • De verklaring betreft een gebruiker die onjuiste persoonlijke identificerende informatie heeft verstrekt of de klantervaring niet persoonlijk heeft ervaren.
  • De verklaring is een duplicaat (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring)
  • In de verklaring staat een opmerking die niet in overeenstemming is met de gegeven beoordeling.
  • Dit verkooppunt of de verkoper maakt geen deel meer uit van het Advisor-programma.
  • De verklaring heeft betrekking op iets anders dan het Voertuig of de Service (voorbeelden van afwijzing: kwaliteit van de service van het verkooppunt, documentatie, garantiebeleid, klacht, verzoek om informatie, etc.) of die niet verenigbaar is met de betrokken dienst (aankoop van een voertuig wanneer het om een interventie van een werkplaats gaat of een interventie van een werkplaats wanneer het om een aankoop van een voertuig gaat).
  • De verklaring heeft betrekking op een ander voertuig dan het gekozen voertuig, of op een voertuig van een ander merk
  • De verklaring heeft betrekking op of vermeldt een ander verkooppunt dan het verkooppunt dat het voertuig heeft verkocht of de service heeft uitgevoerd in de werkplaats of een verkoper die de verkoop niet heeft uitgevoerd.
  • De verklaring heeft betrekking op een gebruiker die informatie heeft verstrekt die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden (bv. meer dan 90 dagen na de ervaring van de klant).
  In het geval van een weigering om een van de hierboven genoemde redenen wordt, afhankelijk van het geval, de schrijver van de Review of het Verkooppunt hierover via een e-mail geïnformeerd. In voorkomende gevallen kan de schrijver van de Review en/of het Verkooppunt een nieuwe Review of een nieuwe reactie indienen binnen 30 kalenderdagen na de datum van de Klantervaring.

  ARTIKEL 5 – WEERGAVE EN PUBLICATIE VAN REVIEWS

  5.1 – Weergave van reviews

  Citroën Advisor Service: Het aantal Reviews over en de gemiddelde Beoordeling van het Verkooppunt worden weergegeven op de website van het desbetreffende Verkooppunt die toegankelijk is via het internetadres www.dealer.citroen.nl/plaats van het Verkooppunt. Maar de details over de Beoordelingen en de inhoud van de Reviews kunnen alleen worden bekeken op de pagina van de Website die de Reviews van het desbetreffende Verkooppunt bevat.

  Citroën Advisor Auto: Het aantal Reviews over en de gemiddelde Beoordeling van een Auto worden weergegeven op andere websites van de PSA Groupe, met name websites van het type www.citroen.nl en de bijbehorende mobiele apps.

  De Reviews worden in hun volledige vorm op de Website weergegeven, standaard op datum gesorteerd (van de meest recente naar de oudste), binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van indiening van de Review. De datum van indiening van de Review, de datum van de Klantervaring, de voornaam en de eerste letter van de achternaam van de schrijver van de Review, het model van de Auto en de aan het Verkooppunt of aan de Auto toegekende Beoordeling worden samen met de Review gepubliceerd. De op deze wijze gepubliceerde Reviews kunnen worden gesorteerd op datum van indiening, Beoordeling of nut van de Review (voor de Reviews over de servicekwaliteit), of datum van indiening of hoogste Beoordeling (voor Reviews over Auto's).

  De gemiddelde waardering wordt als volgt berekend :
  • van 1 tot 1,24 = 1 ster
  • van 1,25 tot 1,74 = 1,5 ster
  • van 1,75 tot 2,24 = 2 sterren
  • van 2,25 tot 2,74 = 2,5 sterren
  • van 2,75 tot 3,24 = 3 sterren
  • van 3,25 tot 3,74 = 3,5 sterren
  • van 3,75 tot 4,24 = 4 sterren
  • van 4,25 tot 4,74 = 4,5 sterren
  • meer dan 4,75 = 5 sterren

  5.2 – Misbruik melden

  Iedere persoon kan aan Automobiles Citroën melden dat een Review of een reactie van een Verkooppunt of Automobiles Citroën een misleidende inhoud heeft door te klikken op de link "Misbruik melden" op de website waarop de Reviews worden weergegeven. De persoon moet dan een online formulier invullen en daarbij zijn voor- en achternaam, zijn e-mailadres en de reden van het verzoek om verwijdering van de Review of de reactie van een Verkooppunt of Automobiles Citroën vermelden.

  Door dit formulier te bevestigen, wordt er automatisch een melding naar de Moderator gestuurd die vervolgens zal bepalen of de Review of de reactie van het Verkooppunt of Automobiles Citroën al dan niet verwijderd moet worden. De persoon die het misbruik heeft gemeld, ontvangt een e-mail waarin de Moderator zijn standpunt uiteenzet.

  Als de inhoud als misleidend wordt beschouwd, wordt, afhankelijk van het geval, de Review of de reactie van het Verkooppunt of Automobiles Citroën verwijderd en wordt er een e-mail gestuurd naar de schrijver ervan om hem over de reden van het verwijderen te informeren.

  5.3 – Duur van de publicatie van Beoordelingen en Archivering

  De schrijver van de Review kan zijn Review niet meer wijzigen als deze is gepubliceerd.

  De Reviews worden op de Website (en eventueel op de andere, eerder genoemde websites) gedurende één jaar gepubliceerd, behalve als de schrijver van de Review uitdrukkelijk verzoekt de Review van de Website te verwijderen. Daartoe moet hij een verzoek indienen door het volgende formulier //citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask in te vullen, waarbij hij de datum van zijn Review moet aangeven. Hij kan ook op de link klikken in de bevestigingsmail van de publicatie van zijn Review. In dat geval kan de schrijver geen nieuwe Review indienen voor dezelfde Klantervaring.

  Citroën Advisor Service: De Reviews over een Verkooppunt dat zijn werkzaamheden staakt, worden gearchiveerd en zijn dus niet op internet te bekijken.

  Citroën Advisor Auto: De Reviews over niet meer in productie zijnde Auto's worden gearchiveerd, uitgezonderd die over gerestylede modellen. Deze Reviews worden overgebracht naar het gerestylede model.

  De Review blijft echter opgeslagen in de database van Automobiles Citroën gedurende de bij de CNIL opgegeven periode voor het bewaren van gegevens.

  ARTIKEL 6 - RECHT VAN ANTWOORD VAN DE VERKOOPPUNTEN EN AUTOMOBILES CITROËN

  Het Verkooppunt en Automobiles Citroën hebben een recht van antwoord op elke Review die op hen betrekking heeft. In dit kader kunnen ze:
  • de schrijver van de Review nadere uitleg geven of hun versie van de feiten geven als ze het niet eens zijn met de inhoud van de gepubliceerde Review;
  • de schrijver bedanken voor zijn Review.


  De reactie van het Verkooppunt wordt vooraf onder dezelfde voorwaarden als de Reviews door een persoon gemodereerd. De reactie van het Verkooppunt kan dus door de Moderator worden geweigerd op grond van de redenen genoemd in artikel 4.

  ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  Automobiles Citroën heeft deze Website opgezet voor informatieverstrekking aan Gebruikers en Verkooppunten. De op de Website getoonde gegevens mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijk akkoord vooraf van Automobiles Citroën.

  Automobiles Citroën informeert de Gebruikers dat vele onderdelen van de Website:
  • beschermd worden door het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, animaties, digitale geluids- en filmopnames enz.;
  • beschermd worden door het merkenrecht: dit betreft met name de merknaam "Citroën", de "Double Chevron" (het logo van Citroën), het woordmerk "PSA Groupe" en de namen van de automodellen.


  De op deze wijze beschermde onderdelen zijn het eigendom van (de filialen van) Automobiles Citroën en/of van derden die Automobiles Citroën toestemming hebben gegeven deze onderdelen te gebruiken.

  Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, toepassing, wijziging, opneming, vertaling of commercialisering van (een deel van) de website, op welke wijze, in welke vorm en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën, onder voorbehoud van uitzonderingen bepaald in het artikel L122.5 van de Franse Wet op Intellectueel Eigendom. Wordt dit verbod overtreden, dan is er sprake van het strafbare feit van schending van auteursrechten en/of recht op tekeningen en modellen en/of merkenrecht dat wordt bestraft met drie (3) jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro (bij schending van het auteursrecht) en vier (4) jaar gevangenisstraf en een boete van 400.000 euro (bij schending van het merkenrecht).

  ARTIKEL 8 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

  8.1 - Persoonsgegevens

  De Website kan worden bezocht zonder dat de Gebruiker zich hoeft te identificeren of andere persoonsgegevens hoeft in te vullen.

  De Gebruiker is ervan op de hoogte dat bovenstaande gegevens, die via de Website zijn vergaard, door Automobiles Citroën worden verzameld voor de verwerking van de Reviews en dat deze gegevens door (de filialen van) Automobiles Citroën, het commerciële netwerk, bedrijven die uit naam van Automobiles Citroën diensten aanbieden en/of bedrijven die behoren tot dezelfde groep als Automobiles Citroën, kunnen worden gebruikt voor het versturen van commerciële aanbiedingen, voor onderzoek en voor analyse.

  In het kader van haar activiteiten kan Automobiles Citroën de verzamelde gegevens overbrengen naar andere landen. Dit kan noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of voor de doelen waarvoor de deelnemers later toestemming hebben gegeven. Wanneer deze gegevens zijn overgebracht naar een ander land, neemt Automobiles Citroën alle noodzakelijke maatregelen om elke vorm van schade te voorkomen. De gegevens worden uitsluitend overgebracht naar landen waar een doeltreffend beschermingsniveau van de gegevens is verzekerd. De gegevens kunnen worden overgebracht naar landen die niet behoren tot de Europese Unie.

  Overeenkomstig de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot automatisering, bestanden en vrijheden die door de Franse wet 2004-801 van 6 augustus 2004 is gewijzigd, beschikt elke Gebruiker over het recht op toegang en wijziging van zijn gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Op dit recht kan een beroep worden gedaan bij: Automobiles Citroën, Service Relations Clientèle, 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison, Frankrijk of via het formulier //citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask.

  Deze Website is bij de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden) aangemeld voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door een website. Het betreft aangifte nr. 1756809 d.d. 04-04-2013.

  8.2 – Cookies

  WAT ZIJN COOKIES?

  De CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden) omschrijft cookies als "een klein tekstbestandje dat bij bezoek van een website door de server van die website op de harde schijf van een computer van de Gebruiker wordt gezet". Dit bestandje bevat verschillende gegevens, waaronder:

  • de naam van de server die het bestandje heeft verstuurd;
  • meestal een code in de vorm van een uniek nummer;
  • van 1,75 - 2,24 = 2 sterren
  • eventueel een verloopdatum.


  Deze gegevens worden op de computer van de Gebruiker gezet in de vorm van een tekstbestandje dat toegankelijk is voor een server die er gegevens uithaalt en erin opslaat.

  Een cookie is altijd gekoppeld aan één domeinnaam (het domein van de server die de cookie heeft aangemaakt) zodat de cookie alleen vanuit dezelfde server toegankelijk is.

  De Website maakt gebruik van cookies. Daarom informeren wij de Gebruiker dat tijdens zijn bezoek aan de Website automatisch cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd.

  Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen om het browsen op de website te vergemakkelijken, om gegevens met betrekking tot het bezoek van de website te kunnen verzamelen of om de Gebruiker gerichte reclame te tonen.

  Deze cookies bevatten in geen geval persoonlijke informatie.

  De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen.

  VERSCHILLENDE TYPEN COOKIES DIE GEBRUIKT WORDEN

  Op websites worden verschillende typen cookies gebruikt:
  • Anonieme cookies voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de website.Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de website te bepalen (het aantal bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de site bestede tijd, links waarop wordt geklikt, enz.). Deze cookies gebruiken wij om onze Website steeds verder te verbeteren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat deze optimaal aan de wensen van de Gebruiker voldoet.De cookies die wij gebruiken om de bezoekfrequentie te meten, zijn volledig anoniem en bieden geen mogelijkheden om de Gebruiker van de Website te identificeren of om persoonsgegevens te verzamelen (naam, IP-adres enz.).
  • Cookies voor het opslaan van verbindingsgegevens.Op een aantal van de websites van Automobiles Citroën kan de Gebruiker inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord (bijvoorbeeld uw klantaccount op MyCitroën.nl). Deze websites maken gebruik van cookies om de accountgegevens van de Gebruiker of registratie voor een specifieke dienst te onthouden.
  • Third-party cookies (reclame) De meeste internetreclame van Automobiles Citroën wordt weergegeven op websites van derden en wordt geplaatst door een zogeheten derde partij (bijvoorbeeld een advertentienetwerk). Deze derde partijen gebruiken hun eigen cookies om te zien hoeveel personen een banner hebben gezien en/of aangeklikt. Deze door derde partijen aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het cookiebeleid van de bedrijven die ze hebben aangemaakt. Automobiles Citroën kan deze cookies niet lezen en aanmaken.
  • Andere third-party cookies : Automobiles Citroën gebruikt andere third-party cookies om het surfgedrag op haar websites te analyseren en de Gebruiker op basis daarvan bijvoorbeeld voor te stellen een brochure of een proefrit aan te vragen. Deze cookies worden door Automobiles Citroën of door bedrijven die Automobiles Citroën daarvoor heeft ingehuurd aangemaakt om de populariteit van de content en rubrieken van de websites te meten zodat we ze kunnen evalueren en beter organiseren. Met deze cookies kunnen in voorkomende gevallen ook navigatieproblemen worden gedetecteerd. Met deze informatie kan dus de ergonomie van de diensten worden verbeterd. Deze cookies leveren alleen anonieme informatie en gegevens over de bezoekfrequentie en in geen geval naamgegevens. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites te personaliseren afhankelijk van de verzamelde anonieme gegevens. Deze cookies, die de populariteit van de websites meten, worden niet langer dan 90 dagen bewaard.
  • Flash-cookies De website maakt gebruik van Adobe Flash Player voor de weergave van de content op citroen.nl. De "local shared object"-cookies zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde functionaliteiten op de website aan te bieden. Het beheer van deze Flash-cookies is niet mogelijk met uw internetbrowser, maar wel met de software Adobe Flash Player. Op de website van Adobe vindt u meer informatie over de gebruikte cookies //www.adobe.com/products/flashplayer/security.


  GERICHTE RECLAME: HOE WERKT HET?

  Er worden cookies opgeslagen in een specifieke map van de computer van de Gebruiker, afhankelijk van de internetpagina's die hij bezoekt. Hierin kan de volgende informatie zijn opgeslagen:
  • De internetpagina's die recent zijn bezocht
  • De producten waarin de Gebruiker is geïnteresseerd
  • Systeemgegevens (taal, land, besturingssysteem, browser enz.) die gebruikt worden om de weergave bij een volgend bezoek aan de websites te optimaliseren.


  Gerichte reclame van Citroën: De dienst Central Tag zorgt er in opdracht van Automobiles Citroën voor dat internetgebruikers gerichte reclame te zien krijgen op basis van hun recente surfgedrag (getoonde interesse voor een bepaald model bij het surfen op de websites van Automobiles Citroën: www.citroen.nl, //carconfigurator.citroen.nl/ of www.citroencarstore.nl).

  Als u geen gerichte reclame meer wilt zien: Klik dan hier om deze functie te deactiveren. Omdat Central Tag lid is van het NAI (Network Advertising Initiative), kunt u de functie ook deactiveren op de website: //www.networkadvertising.org/.

  Wilt u niet dat onze Website third-party cookies Krux verzamelt: schakel dan deze cookies uit op www.youronlinechoices.com. Bezoek de website //www.youronlinechoices.com voor meer informatie over online gerichte reclame en de mogelijkheden om deze reclame van andere bij het IAB (Interactive Advertising Bureau) aangesloten bedrijven te blokkeren. Blijf ik reclame te zien krijgen als ik gerichte reclame blokkeer? Ja, u krijgt nog steeds reclame te zien maar deze is niet meer gebaseerd op uw voorkeuren.

  ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

  Voor het plaatsen van een hyperlink naar de Website dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Citroën Nederland B.V. Als u besluit om toegang te krijgen tot websites van derden, gekoppeld aan deze website, doet u dit geheel op eigen risico en Citroën Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

  Automobiles Citroën kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites waarmee de Website via hyperlinks of andere links verbonden zou kunnen zijn. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de algemene gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende websites te lezen.

  ARTIKEL 10 - VEILIGHEID

  De Gebruiker dient voor wat betreft het gebruik dat hij van de Website maakt, zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot virussen of computerstoringen die de werking van de Website of de servers en diensten waarmee de Website in verbinding staat, kunnen beïnvloeden. De Gebruiker verplicht zich met name om op de Website alleen betrouwbare en onschadelijke informatie, gegevens, documenten en bestanden ter beschikking te stellen die de werking van de Website, de server of diensten die via de Website bereikbaar zijn niet beïnvloeden.

  Het gebruik dat wordt gemaakt van de Website of van servers of diensten waarmee de Website in verbinding staat, moet voldoen aan de geldende nationale en internationale wetten en regelgeving, moet de rechten van derden respecteren en mag geen schade toebrengen aan het imago van Automobiles Citroën in welke hoedanigheid of op welke wijze dan ook. Met name vrijwaart de Gebruiker Automobiles Citroën van alle acties van derden die te maken hebben met de inhoud van de informatie die de Gebruiker op de Website beschikbaar stelt, met name informatie die inbreuk maakt op het persoonlijkheidsrecht of het intellectueel eigendomsrecht, tegen de openbare orde en de goede zeden ingaat, de privacy (recht op afbeelding enz.) schendt of tegen het geldende nationale en/of internationale recht ingaat. Om die reden verplicht de Gebruiker zich Automobiles Citroën schadeloos te stellen indien er in dit kader sprake is van kosten, lasten en uitgaven, met inbegrip van honoraria en redelijke vergoedingen voor advies voor Automobiles Citroën.

  ARTIKEL 11 - HERZIENING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Website maakt. Automobiles Citroën en haar filialen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name voor materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en voor financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van de Website of de websites die hiermee verbonden zijn.

  De Website is bereikbaar via het internet. In dit kader wijzen wij erop dat het internet een open en informeel netwerk is dat bestaat uit de koppeling van computernetwerken op internationaal niveau. Het beheer van het internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen en ieder deel van dit netwerk behoort toe aan een onafhankelijke publieke of private organisatie. De werking ervan berust dus op samenwerking tussen de beheerders van de diverse netwerken zonder dat tussen deze beheerders een leveringsverplichting of een minimaal kwaliteitsniveau is afgesproken. De netwerken kunnen een uiteenlopende overdrachtscapaciteit hebben en een eigen beleid rond het gebruik ervan voeren. Niets kan garanderen dat het internet in zijn geheel goed functioneert. Dientengevolge accepteert Automobiles Citroën geen enkele aansprakelijkheid en biedt Automobiles Citroën geen enkele garantie in geval van slecht functioneren van het internet (vertraagde overdracht of enige andere storing).

  ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT

  Automobiles Citroën kan op elk moment de toegang van de Gebruiker tot de Website tijdelijk of permanent opschorten in het geval van: schending van de Algemene gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht ten gunste van Automobiles Citroën, technische problemen die te maken hebben met de infrastructuur die is opgezet voor de werking van de Website en onderhoud aan de Website.

  ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT

  De Website en deze Algemene gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Franse recht.

  De partijen proberen een onderling geschil in der minne te schikken. Als er geen minnelijke schikking mogelijk is, wordt de keuze van de bevoegde jurisdictie bepaald door de regels van het Franse Burgerlijk Recht.

  ARTIKEL 14 - ACTUALISERING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE WEBSITE

  Automobiles Citroën behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze Algemene gebruiksvoorwaarden en alle onderdelen die op de Website worden getoond, te wijzigen en aan te passen.

  Al deze wijzigingen worden de Gebruikers opgelegd; de gebruikers moeten elke keer dat ze de Website bezoeken deze Algemene gebruiksvoorwaarden raadplegen. Elke keer dat de Gebruiker de Website opnieuw bezoekt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de nieuwste versie van de Algemene gebruiksvoorwaarden.